Petit chou broad ripple

He gathered petit chou broad ripple a big share. Ikabit mo ang kandado sa pinto. Put the padlock on the door. Examples: Kumagat siya sa aking bayabas.

She took a bite off my guava. Kahigin mo ang mga dahong nahulog sa lupa. Rake the leaves off the ground. Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na. Don’t deny that you are already married.

Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? Will you deny that you are no longer a bachelor? She ate a lot last night. Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala. Don’t touch anyone you don’t know.